Användarnamn  
  
Lösenord  
  

Vädret i Mark

21°
sok
TJÄNSTER
Om tygriket.se
Tygrikesgruppen är namnet på föreningen vars målsättning är att sätta Destination Tygriket på kartan genom samarbete i nätverk, gott värdskap och smart extern marknadsföring!
 
Vi skall i samarbete med Marks kommun och företag inom handeln med varor och tjänster i alla branscher arbeta med att utveckla vårt värdskap och marknadsföra oss under gemensamt paraply utanför kommungränsen.
 
Orsaken till att Tygrikesgruppen, som tidigare var en underavdelning till Handel i Mark, nu  bildat en egen förening är flera. Vi behöver kunna hantera vår egen ekonomi, söka egna bidrag samt det faktum att kommunen saknar både turistchef och översiktsplan för turistfrågor. Besöksnäringen har därför hamnat "mellan alla tänkbara stolar".
 
Vi med intressen i besöksnäringen tar nu tag i våra egna frågor!!!  Allt kan vi dock inte själva genomföra, en avgörande förutsättning är ett gott samarbete och att vi är många som arbetar i gemensam sak!
 
 
Målgrupper:
*  Konsumenter i vårt närområde, de 1,2 miljoner konsumenter som har under en timmas resa till oss.
 
* Researrangörer, en annan målgrupp som skall erbjudas ”Reseanledningar”, som gör att man stannar och övernattar hos oss.
 
* Turister i norra Europa är en målgrupp som vi med hjälp av smarta internetlösningar skall  locka hit.
 
 
Vad vi gjort och gör:
 
* Vi har tagit fram och finansierat broschyren ”Shoppa i Tygriket” som inte längre bekostas av kommunen!
 
* Vi genomför löpande aktiviteter för att utveckla och skapa nya reseanledningar, nätverk är etablerade och arbete pågår.
 
* Vi tar årligen fram broschyren "Tygriket nära dig", upplaga 18 000 ex.

* Vi tar årligen fram en reseguide för bussbolag, som skickas till drygt 200 researrangörer.
 
* Samordnar deltagande på Turistmässan i Göteborg.
 
* Vi har upprepat erhållit bidrag från Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

* Organiserar marknadsaktiviteter så som Tygrikes-Safari och samannonseringar.

* Vi har en egen hemsida / länkportal

 
Kontakt

Ordförande Tomas Rydberg, Skroten
Kassör Per Stenman, Arvidssons Textil
Sekreterare Christer Ekelund, Linneväveriet
Thomas Andreen, samordnare
tel. 0705 - 55 60 71
tel. 0705 - 62 63 60
tel. 0705 - 36 40 76
tel. 0703 - 16 02 02 
e-post
e-post
e-post
e-post
 
 
Idébank
 
 
Res till Tygriket